avariilised-autod.ee e-huutokaupan yleiskäyttöehdot

Rekisteröityessäsi www.avariilised-autod.ee -verkkohuutokaupan käyttäjäksi vakuutat tutustuneesi verkkopalvelun käyttöehtoihin (jäljempänä Käyttöehdot) ja sitoudut palvelua käyttäessäsi noudattamaan näitä Käyttöehtoja:

Yleiskäyttöehdot

 1. Käyttöehtoja sovelletaan www.avariilised-autod.ee verkkohuutokauppapalvelun (jäljempänä Verkkopalvelu) käyttäjäksi rekisteröityneiden henkilöiden (jäljempänä Käyttäjä) ja BaltBid Estonia OÜ:n (y-tunnus 14755038, osoite Silluse 11, 11415 Tallinna) välisiin oikeussuhteisiin.

 2. Palveluntarjoaja tarjoaa huutokauppajärjestelmän käyttömahdollisuuden, jossa palvelun käyttäjälle annetaan mahdollisuus ostaa huutokauppajärjestelmässä huudettavana oleva ajoneuvo (jäljempänä Palvelu).

 3. Palvelua voidaan käyttää rekisteröitymällä Huutokauppajärjestelmän käyttäjäksi verkkosivulla www.avariilised-autod.ee. Henkilö luetaan huutokauppajärjestelmän rekisteröityneeksi käyttäjäksi ja sopimus palvelun tarjoamiseksi (jatkossa Sopimus) luetaan solmituksi, kun henkilö on toimintakykyinen, täyttänyt ja vahvistanut verkkolehdellä www.avariilised-autod.ee olevan rekisteröintilomakkeen oikein, maksanut 15 euroa rekisteröintimaksua Palveluntarjoajan pankkitilille EE852200221071913060 Swedbankissa ja kun Palveluntarjoaja on aktivoinut henkilön Huutokauppajärjestelmän käyttämiseksi tarvitseman henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisteröintimaksua ei palauteta. Kaikki edellisen järjestelmän käyttäjät, jotka esittävät vanhan käyttäjätunnuksen ja salasanan, voivat rekisteröityä ilmaiseksi. Tämän vuoksi pyydämme rekisteröityessä kirjoittamaan lisätietolokeroon mahdolliset tähän asti voimassa olleet salasanat.

 4. Rekisteröityessään Verkkopalvelun Käyttäjäksi on Henkilö velvollinen ilmoittamaan Palveluntarjoajalle paikkansapitäviä käyttäjätietoja, muun muassa oikean kokonimensä sekä voimassa olevat yhteystiedot.

 5. Palveluntarjoaja sitoutuu aktivoimaan Huutokauppajärjestelmän käyttämiseksi tarvittavan henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan viimeistään 1 työpäivän kuluessa siitä, kun Palvelunkäyttäjä on suorittanut kaikki Huutokauppajärjestelmän käyttäjäksi rekisteröitymiseen tarvittavat toimenpiteet, paitsi tapauksessa, jossa henkilö on Huutokauppajärjestelmän käyttäjäksi rekisteröityessään esittänyt Palveluntarjoajalle vääriä henkilötietoja.

 6. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Verkkopalvelua tämän Käyttösopimuksen sekä Viron lainsäädännön mukaisesti.

 7. Palvelunkäyttäjä sitoutuu pitämään Palveluntarjoajan aktivoiman henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan luottamuksellisena ja ilmoittamaan Palveluntarjoajalle viipymättä  jos henkilökohtainen käyttäjätunnus tai salasana katoaa tai joutuu kolmansien osapuolten käsiin.

 8. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Verkkopalvelussa robotteja, jäljitysohjelmia (spider), roskapostiohjelmia (scraper) tai muita vastaavia ohjelmia. Käyttäjä sitoutuu välttämään kaikkea Verkkopalvelun toiminnalle haitallista tai sen tavanomaista toimintaa häiritsevää käyttäytymistä.

 9. Verkkopalvelun ja sen tietosisällön tekijänoikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle. Käyttäjä sitoutuu välttämään Verkkopalvelun rakenteen, graafisen suunnittelun, sisällön ja ohjelmiston kopiointia, muuttamista ja levittämistä.

 10. Käyttöehtojen kohdissa 7, 8 ja 9 mainittujen velvoitteiden laiminlyönti antaa Palveluntarjoajalle oikeuden irtisanoa Käyttäjän kanssa solmitun sopimuksen yksipuolisesti ilman jatkopäivämäärää ja sulkea käyttäjätilin. Käyttäjä on Käyttöehtojen kohdissa 7, 8 ja 9 mainittuja velvoitteita rikkoessaan vastuussa kaikista Palveluntarjoajalle aiheuttamistaan kuluista.

Käyttäjätietojen käsittely

 1. Verkkopalveluun rekisteröityessään Käyttäjä suostuu antamaan Palveluntarjoajalle oikeuden käsitellä hänen ilmoittamiaan tietoja (jäljempänä Käyttäjätietoja) tämän palvelun Käyttöehtojen sekä Viron lainsäädännön mukaisesti.

 2. Käyttäjällä on oikeus peruuttaa Käyttöehtojen kohdassa 11 mainittu suostumus, vaatia Käyttäjätietojen käsittelyn lopettamista ja Käyttäjätietojen poistamista rekisteristä. Suostumuksen peruuttamisella ei ole takautuvaa voimaa.

 3. Palveluntarjoaja käyttää Käyttäjätietoja Palvelun ylläpitoon ja kehittämiseen, mutta myös tiedottamiseen ja tarjousten välittämiseen sähköpostin tai muiden viestintäkanavien kautta.

 4. Palveluntarjoaja sitoutuu olemaan luovuttamatta Käyttäjätietoja kolmansille osapuolille paitsi Palvelun laadun ja saatavuuden takaamiseksi tai Palvelun kehittämiseksi muulla tavoin sekä Käyttäjän suhteen oikeudellisten toimenpiteiden soveltamiseksi.

Huutokauppaan osallistuminen

 1. Verkkopalvelussa huudettavien ajoneuvojen lähtöhinnan määrää Palveluntarjoaja.

 2. Huudettaviin ajoneuvoihin on mahdollista tutustua etukäteen Palveluntarjoajan myyntipisteessä. Käyttäjä voi tehdä huudettavista ajoneuvoista ostotarjouksia Palveluntarjoajan määräämän ajan. Tarjouksia voidaan tehdä kahdella tavalla:

  1. 50 EUR vähimmäiskorotuksin. Tässä tapauksessa Käyttäjä seuraa itse huutokaupan kulkua ja tekee kohteesta uusia tarjouksia. Kaikkien Käyttäjien huudot ovat nähtävissä.

  2. rajattuna tarjouksena, jolloin Käyttäjä määrää tarjoukselleen enimmäishinnan. Tarjous ei ole muiden huutajien nähtävissä. Tässä tapauksessa Käyttäjän ei tarvitse itse seurata huutokaupan kulkua. Tarjous voittaa, mikäli muut huutajat eivät tee huutokaupan aikana korkeampia tarjouksia.

   Kahden käyttäjän tehdessä määrätyn rajahinnan suuruisen tarjouksen, suositaan aina ajallisesti ensimmäistä tarjoajaa. Sama on voimassa myös silloin kun 50 EUR portain tehty tarjous on sama kuin toisen käyttäjän määräämä rajahintatarjous. Tällaisessa tapauksessa on tililläsi minun/ minun hintatarjous samanarvoinen kuin tarjottu hinta, jos et johda huutokauppaa ja kyseisen ajoneuvon rivi näkyy punaisena.

 3. Huudettavan ajoneuvon alustava myyntisopimus katsotaan solmituksi, kun Palveluntarjoaja on hyväksynyt korkeimman tarjouksen. Viimeinen tarjous on aina hyväksyttävä, mikäli sitä ei seuraa korkeampi tarjous. Jos samanaikaisesti tehdään monta samanlaista tarjousta eikä niitä seuraa korkeampia tarjouksia, on Palveluntarjoajalla oikeus valita voittaja samanlaisten huutojen joukosta.

 4. Tarjous ei ole peruttavissa. Käyttäjän tekemä ostotarjous on sitova kunnes tehdään korkeampi tarjous paitsi jos Palveluntarjoaja muuttaa huudettavan kohteen kuvausta tai täydentää sen puuteluetteloa Käyttäjän tekemän tarjouksen jälkeen. Tarjous on sitova myös silloin, kun muita huutajia Käyttäjän lisäksi ei ole.

 5. Käyttäjän tekemä korkein tarjous ei ole sitova, mikäli Palveluntarjoaja ei hyväksy tarjousta viimeistään 2 arkipäivän kuluessa huutokaupan päättymisestä.

 6. Palvelunkäyttäjä sitoutuu parhaan tarjouksen tekemisen jälkeen maksamaan ajoneuvon myyntihintaa vastaavan esitetyn laskun ja solmimaan huutokaupattavana olleesta ajoneuvosta myyntisopimuksen. Palvelunkäyttäjä sitoutuu viimeistään 24 tunnin kuluessa esittämään Palveluntarjoajalle tarkat tiedot laskun laatimiseksi.

 7. Käyttäjä sitoutuu hakemaan huudetun ajoneuvon Palveluntarjoajan myyntipisteestä viimeistään 5 arkipäivän kuluessa myyntisopimuksen solmimisesta, mikäli osapuolet eivät ole kirjallisesti toisin sopineet.

 8. Jos käyttöehtojen kohdassa 20 mainittua velvoitetta laiminlyödään, on Palveluntarjoajalla oikeus veloittaa Käyttäjältä uuden huutokaupan järjestyskulujen kattamiseksi sopimussakkoa, joka on 15 % huudettavan ajoneuvon loppuhinnasta, mutta vähintään 350 euroa.

 9. Jos käyttöehtojen kohdassa 21 mainittua velvoitetta laiminlyödään, on Palveluntarjoajalla oikeus veloittaa Käyttäjältä kulkuneuvon paikkamaksua 3 euroa/pvä.

 10. Tapauksessa, jossa huutokaupassa parhaan tarjouksen tehnyt Palvelunkäyttäjä ei solmi Palveluntarjoajan kanssa huutokaupattavana olleesta ajoneuvosta myyntisopimusta Käyttöehtojen kohdassa 20 määrätyn mukaisesti, menee ajoneuvo uudelleen huutokaupattavaksi samaan lähtöhintaan.

Takuut ja vakuudet

 1. Palveluntarjoaja sitoutuu ennen huutokaupan alkamista ilmoittamaan Verkkopalvelussa kaikki hänen tiedossaan olevat huudettavan kohteen ominaisuudet sekä nähtävät ja näkymättömät puutteet.

 2. Palveluntarjoaja esittää Palvelunkäyttäjälle huutokaupattavana olevan ajoneuvon VIN-koodin ja rekisterinumeron, tarkoituksenaan antaa Palvelunkäyttäjälle mahdollisuuden kysyä huutokaupattavana olevan ajoneuvon huollosta ja historiasta kolmansilta osapuolilta.

 3. Käyttäjä sitoutuu ennen ostotarjouksen tekemistä tutustumaan kaikkiin Palveluntarjoajan ilmoittamiin huudettavaa kohdetta koskeviin tietoihin ja ottamaan tarjousta tehdessään huomioon mahdolliset riskit.

 4. Palveluntarjoaja vastaa ajoneuvon vastaavuudesta Verkkopalvelussa ilmoitettuihin ominaisuuksiin. Palveluntarjoaja ei vastaa huudetun ajoneuvon vastaavuudesta muihin Verkkopalvelussa ilmoittamattomiin, mutta Käyttäjän edellyttämiin kohteen ominaisuuksiin.

 5. Palvelunkäyttäjä sitoutuu Käyttöehtojen kohdassa 20 mainitun myyntisopimuksen solmimisen jälkeen tarkastamaan ajoneuvon viipymättä, koska Palveluntarjoaja ei vastaa huutokaupattavana olleen ajoneuvon puutteista, jotka aiheutuvat mainittujen velvollisuuksien täyttämättä jättämisestä.

 6. Palvelunkäyttäjän tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle huutokaupattavana olleen ajoneuvon vastaamattomuudesta Palveluntarjoajan Huutokauppajärjestelmässä julkaisemiin tietoihin heti, kun hän saa tiedon vastaamattomuudesta. Jos Palvelunkäyttäjä ei ilmoita Palveluntarjoajalle huutokaupattavana olleen ajoneuvon vastaamattomuudesta oikeaan aikaan, ei Palvelunkäyttäjä voi tukeutua ajoneuvon vastaamattomuuteen.

 7. Palvelunkäyttäjä sitoutuu esittämään/allekirjoittamaan valtakirjan, jonka perusteella Palveluntarjoaja voi suorittaa ostettuun ajoneuvoon tarvittavia rekisteritoimenpiteitä (omistajanvaihdos, rekisteristä poistaminen, vienti/kauttakulku, jne.) sekä maksamaan palvelumaksua 32.- (ei sisällä ALV:tä), johon tarvittaessa lisätään vastaava leimavero.

Ehtojen muuttaminen

 1. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa ja täydentää Käyttöehtoja yksipuolisesti ilmoittaen muutoksista ja/tai täydennyksistä palvelun verkkosivuilla www.avariilised-autod.ee.

 2. Käyttöehtojen muutokset ja/tai täydennykset tulevat voimaan 30 päivän kuluttua niiden ilmoittamisesta palvelun verkkosivuilla www.avariilised-autod.ee, mutta eivät koske käynnissä oleviin huutokauppoihin osallistuvia Käyttäjiä.

 3. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset ja/tai täydennykset käyttämällä Palvelua niiden voimaantulon jälkeen.

 

Loppusäännökset

 1. Käyttäjällä on oikeus lopettaa Palvelun käyttö ja sulkea käyttäjätili. Käyttäjä sitoutuu täyttämään ennen Palvelun käytön lopettamista ja käyttäjätilin sulkemista syntyneet velvoitteet vaatimusten mukaisesti.

 2. Yhden Käyttöehtojen säännöksen kumoutuminen ei mitätöi automaattisesti muita lainsäädännön mukaisia Käyttöehtojen säännöksiä.

 3. Tämän Palvelun käytöstä johtuviin Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Viron lainsäädäntöä.

 4. Verkkopalvelun käyttämisestä aiheutuvat ristiriidat ratkaistaan osapuolien välisillä neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita Harjun maakunnan käräjäoikeudessa.

Myyntihenkilöstön pyyntö!

Ostajalle,

Pyydämme, ettei ajoneuvoista kysyttäisi seuraavia asioita:

 • kunto, mahdolliset piilovauriot, kunnostusremontin hinta
 • vaurioiden alkuperä (syy, sijainti, aika, jne.), edellinen omistaja, muu menneisyys
 • polttoaineen kulutus, ajomukavuus, tekniset ominaisuudet
 • varaosien saatavuus ja myöhempi mahdollinen myyntihinta

Ei myöskään tulisi kysyä työkalujen ja tarvikkeiden kuten kankien, vasaroiden, polttoainekanisterien, akkujen, autonosturien, hinausköysien, metallilankojen, vararenkaiden jne. lainaamisesta Pyydämme ehdottomasti noutamaan ajoneuvon vasta kun olette saaneet vastaavansisältöisen vahvistuksen.

Pyydämme myös sopimaan myyntihenkilöstön kanssa etukäteen kaikista muista mahdollisista toimenpiteistä, esimerkiksi: sopimusta tulee allekirjoittamaan valtakirjan perusteella joku muu, ajoneuvoa tulee noutamaan ainoastaan traileri-kuljettaja, joku kolmas tulee vaihtamaan akun tms.

Ostettua ajoneuvoa pois vietäessä pyydämme tulemaan toimeen omin avuin, ottaen huomioon, että myyntipaikka on avoinna klo 17.00 asti eikä paikalla ole nosturia, muuta nostolaitetekniikkaa ja myyntihenkilöstö saattaa olla varattu eikä pysty tarjoamaan Teille työntöapua.

Luovuttajalle,

Kaikkia, jotka tuovat/luovuttavat ajoneuvoja myyntipaikkaan, pyydämme ottamaan mukaan henkilöllisyystodistuksen, tarvittaessa valtakirjan ja ehdottomasti ajoneuvon rekisteriotteen, virta-avainsarjan, myös hälytys- ja ajonestolaitteisiin, mielellään myös huoltokirjan.

Vakuutusyhtiön suuntaamia asiakkaita pyydämme luovuttamaan ajoneuvon onnettomuustapauksen tai vastaavan Kasko-vakuutussopimuksen mukaisesti, jos ennakolta ei ole toisin sovittu.